Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

30 Май 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 23 Май 2013 до и включително 29 Май 2013 Дружеството изкупи обратно 24881 собствени акции представляващи 0.019 % от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 72023.21 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.93. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4201402, представляващи 3.18 % от акционерния капитал на Дружеството.