Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

25 Април 2013

Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 18 Април 2013 до и включително 24 Април 2013 Дружеството изкупи обратно 140703 собствени акции представляващи 0.107% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 355773.63 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.53. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 4005668, представляващи 3.03% от акционерния капитал на Дружеството.