Каталог > Press > Интерес за придобиване на търговско дружество

Интерес за придобиване на търговско дружество

7 Октомври 2016

Уведомяваме Ви, че във връзка с намерението си да заяви интерес за придобиване на търговско дружество, осъществяващо дейността си на територията на Република Молдова, като първа стъпка Софарма АД подаде уведомление за осъществяване на концентрация, респективно – получаване на разрешение от компетентните органи в Република Молдова.