Каталог > Press > Извънредното Общо събрание - 09 януари 2015

Извънредното Общо събрание - 09 януари 2015

9 Януари 2015

Уведомяваме Ви, че на Извънредното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 09.01.2015 год. в гр. София, се взе решение за преобразуване на „Софарма” АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис”АД, със седалище в гр. Казанлък, ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис”АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство. Процедурата по вливането ще започне съгласно условията в Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. и Допълнително споразумение № 3 от 25.11.2014 г. към него. Всички документи свързани с процедурата могат да бъдат намерени на интернет страницата на „Софарма“ АД - www.sopharma.bg и се подават в деловодството на дружеството на адрес: гр. София, ул. “Илиенско шосe” № 16.