Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

12 Февруари 2014

Уведомяваме Ви, че на 11.02.2014 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „УПФ Доверие” за продажба на 3 424 005 броя акции, с която сделка участието на „УПФ Доверие ” в капитала на „Софарма” АД падна до 4,155 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 06.02.2014 година.