Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

23 Януари 2013

Уведомяваме Ви, че на 23.01.2013 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Финансова Консултанска Компания” ЕООД за продажба на 4 053 002 броя акции, с която сделка участието на „Финансова Консултанска Компания” ЕООД в капитала на „Софарма” АД падна до 9.62 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2013 година.