Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

11 Май 2016

Уведомяваме Ви, че на 21.12.2012 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Финансова Консултанска Компания” ЕООД за продажба на 999 840 броя акции, с която сделка участието на „Финансова Консултанска Компания” ЕООД в капитала на „Софарма” АД падна до 14,56 %. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 20.12.2012 година.