Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

21 Ноември 2012

Уведомяваме Ви , че на 21.11.2012 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Телсо” АД за покупка на 13 000 броя акции, с която сделка участието на „Телсо” АД в капитала на „Софарма” АД достигна 5,0061%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 15.11.2012 година.