Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

3 Август 2012

Уведомяваме Ви, че Софарма АД участва в увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг АД и придоби 1 405 889 акции от увеличения капитал на дружеството. Като резултат от това Софарма АД премина границата от 15% и сега притежава 18.697% от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД.