Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

10 Май 2016

Уведомяваме Ви, че поради проявен интерес към дъщерното дружество Иванчич и синове, Сърбия, Съветът на директорите на Софарма АД упълномощи на свое заседание изпълнителния директор на дружеството да води преговори за продажбата на акционерното участие на Софарма АД в капитала на Иванчич и синове, Сърбия, като се води от законовите разпоредби и действа в интерес на дружеството. Сделката за продажбата е сключена на 9 май, 2016 година в Белград, Сърбия. Параметрите по сделката са предмет на клаузи за конфиденциалност в интерес на всички страни. Софарма АД ще продължи да осъществява дейността си на пазара в Република Сърбия чрез дъщерното си дружество Софарма Трейдинг АД.