Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

10 Февруари 2014

Уведомяваме Ви, че на 06.02.2014 год. „Софарма” АД продаде 616 015 броя акции от капитала на „Софарма трейдинг“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Софарма трейдинг“ АД падна до 73,99%.