Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

4 Юли 2013

Уведомяваме Ви, че на 18.06.2013 год. „Софарма” АД закупи 4 039 броя акции от увеличението на капитала на „Лавена“ АД, с която сделка участието на „Софарма“ АД в капитала на „Лавена“ АД достигна до 5,18%.