Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

6 Юни 2013

Уведомяваме Ви, че на 4.06.2013 год. „Софарма” АД продаде 156 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, с която сделка участието на Софарма АД в капитала на Доверие Обединен Холдинг АД падна до 9.90%.