Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

30 Април 2013

Уведомяваме Ви, че на 29.04.2013 год. „Софарма” АД продаде 20 000 броя акции от капитала на Доверие Обединен Холдинг АД, с която сделка участието на Софарма АД в капитала на Доверие Обединен Холдинг АД падна до 14.93%.