Каталог > Press > Оповестяването на дялово участие

Оповестяването на дялово участие

4 Август 2015

Уведомяваме Ви, че на 04.08.2015 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Телсо” АД за продажба на 397 057 броя акции, с която сделка участието на „Телсо” АД в капитала на „Софарма” АД падна под 5%.Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 31.07.2015 година.