Каталог > Press > Оповестяването на дялово участие

Оповестяването на дялово участие

19 Март 2015

Съгласно изискванията на чл. 148б и чл. 100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 19.03.2015 год. в „Софарма” АД постъпиха Уведомления за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Донев инвестмънтс холдинг“ АД, „Телекомплект инвест“ АД и „Телсо“ АД, за промяна на дяловото им участие в „Софарма“ АД в резултат на увеличение на капитала на „Софарма“ АД чрез вливане на „Българска роза Севтополис“ АД. - „Донев инвестмънтс холдинг“ АД, дяловото участие от 25,26% в „Софарма” АД, пада на 24,74 %; - „Телекомплект инвест“ АД, дяловото участие от 20,41% в „Софарма” АД, пада на 19,99 %; - „Телсо” АД, дяловото участие от 4,98% в „Софарма” АД се увеличи на 5,29 %. Датата на регистрация на сделките в „Централен депозитар“ АД е 06.03.2015 година.