Каталог > Press > Покана и материали за Извънредно Общо събрание на акционерите

Покана и материали за Извънредно Общо събрание на акционерите

21 Септември 2012

Представяме Ви Поканата и материали за Извънредно Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД, което ще се проведе на 01.11.2012 год. от 11.00 часа, а при липса на кворум на 15.11.2012 год. от 11.00 часа в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16. Приложение: 1. Покана за ИОСА; 2. Протокол на Съвета на директорите за свикване на ИОСА; 3. Образец на пълномощно за ИОСА.