Каталог > Press > Постановен отказ от Агенцията по вписванията относно преобразуването чрез вливане между „Софарма“ АД и „Унифарм“ АД

Постановен отказ от Агенцията по вписванията относно преобразуването чрез вливане между „Софарма“ АД и „Унифарм“ АД

2 Май 2018

“Софарма“ АД уведомява, че на 30 април 2018 година Агенцията по вписванията постанови отказ № 20180411164207 на заявеното за вписване вливане на „Унифарм“ АД в „Софарма“ АД съгласно Договор за преобразуване от 14.09.2017 година и Допълнително споразумение от 8.11.2017 година.  

Дружествата обсъждат стартиране на нова процедура по преобразуване чрез вливане в най-кратки срокове.