Каталог > Press > Преговори за продажбата на акционерното участие

Преговори за продажбата на акционерното участие

15 Май 2015

Уведомяваме Ви, че на свое заседание Съветът на директорите на Софарма АД упълномощи изпълнителния директор на дружеството да води преговори за продажбата на акционерното участие в дъщерното дружество на Софарма АД Extab Corporation.