Каталог > Press > Приходи от продажби - м. ноември

Приходи от продажби - м. ноември

5 Декември 2016

За единадесетте месеца на 2016 година, приходите от продажби на продукция на "Софарма" АД намаляват с 5% спрямо същия период на 2015 година в т.ч. 2% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 10% спад на продажбите за износ. “Руският пазар остава непостоянен, което не ни позволява да направим прогнози за приключването на годината, въпреки това успяхме да ограничим намалението на продажбите през втората половина от 2016 година.”, коментира д.и.н. Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на “Софарма” АД.