Каталог > Press > Приходи от продажби за 2016г.

Приходи от продажби за 2016г.

9 Януари 2017

 Уведомяваме Ви, че за 2016 година, приходите от продажби на продукция намаляват с 5% спрямо 2015 година в т.ч. 2% спад на продажбите за вътрешен пазар в стойностно изражение, който се дължи основно на ценовата ерозия на пазара  (за същия период “Софарма” АД реализира 7% ръст в опаковки) и 6% спад на продажбите за износ.

“През последните месеци наблюдаваме определени сигнали за стабилизация на икономическата и политическа обстановка в Русия и това ни дава известна доза сигурност за 2017 година. Оптимисти сме и по отношение на тренда на възстановяване на продажбите ни на украинския пазар. След преструктурирането на външнотърговската ни дейност, местните екипи полагат систематични усилия за увеличаване на продажбите на редица пазари като Полша, Беларус, Латвия и т.н. Особено горди сме с успешните регистрации на нови продукти през изминалата година, които тепърва ще развиваме. Един отличен пример е сироп за кашлица Туспан, който при успешна процедура ще бъде достъпен още тази година на редица европейски пазари. Годината стартира и с една дългоочаквана новина по отношение на нашето начинание за регистрация на продукта ни Табекс в САЩ. При успешно приключване на преструктурирането на  Achieve и Oncogenex (нашият остатъчен пакет акции в Екстаб ще бъде трансформиран в акции в  капитала на Achieve  преди да бъде осъществено подобно преструктуриране) за нас ще има две предимства: на първо място, новият сборен екип на двете компании има много по-голям шанс за успешна регистрация на Табекс и второ, “Софарма” АД ще бъде акционер в една публична компания листвана на NASDAQ.”, коментира д.и.н. Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите, “Софарма” АД.