Каталог > Press > Приходи от продажби за 2017 г.

Приходи от продажби за 2017 г.

9 Януари 2018

Уведомяваме Ви, че за месец декември 2017 година "Софарма" АД реализира ръст в продажбите си с 21% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. със 73% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 4% ръст на продажбите за износ.

Приходите от продажби за 2017 година се увеличават с 13% спрямо 2016 година в т.ч. 3% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 20% ръст на продажбите за износ.