Каталог > Press > Приходи от продажби за месец август 2019 г.

Приходи от продажби за месец август 2019 г.

5 Септември 2019

София, България, 05 септември 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че за месец август 2019 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 3% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 2% спад на продажбите за вътрешен пазар и 3% спад на продажбите за износ.

През осемте месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се намаляват с 1% спрямо същия период на 2018 година в т.ч. 9% спад на продажбите за вътрешен пазар и 4% ръст на продажбите за износ.