Каталог > Press > Приходи от продажби за месец май 2019 г.

Приходи от продажби за месец май 2019 г.

5 Юни 2019

София, България, 05 юни 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че за месец май 2019 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 22% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 1% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 36% ръст на продажбите за износ.

През първите пет месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 1% спрямо същия период на 2018 година в т.ч. 13% спад на продажбите за вътрешен пазар и 11% ръст на продажбите за износ.