Каталог > Press > Приходи от продажби за месец ноември 2019 г.

Приходи от продажби за месец ноември 2019 г.

5 Декември 2019

София, България, 5 декември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 17 от Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета и чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец ноември 2019 година Софарма АД реализира ръст в продажбите си с 24% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 21% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 27% ръст на продажбите за износ.

През единадесетте месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 8% спрямо същия период на 2018 година, в т.ч. 1% спад на продажбите за вътрешен пазар и 14% ръст на продажбите за износ.