Каталог > Press > Приходи от продажби за месец октомври 2019 г.

Приходи от продажби за месец октомври 2019 г.

5 Ноември 2019

София, България, 5 ноември 2019 годинаСъгласно изискванията на чл. 17 от Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета и чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК, Софарма“ АД уведомява, че за месец октомври 2019 година Софарма АД реализира ръст в продажбите си с 40% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 30% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 48% ръст на продажбите за износ.

През десетте месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се увеличават с 6% спрямо същия период на 2018 година, в т.ч. 4% спад на продажбите за вътрешен пазар и 13% ръст на продажбите за износ.