Каталог > Press > Приходи от продажби за месец юли 2019 г.

Приходи от продажби за месец юли 2019 г.

5 Август 2019

София, България, 05 август 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД уведомява, че за месец юли 2019 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 11% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 3% спад на продажбите за вътрешен пазар и 16% спад на продажбите за износ.

През седемте месеца на 2019 година приходите от продажби на продукция се намаляват с 1% спрямо същия период на 2018 година в т.ч. 10% спад на продажбите за вътрешен пазар и 5% ръст на продажбите за износ.