Каталог > Press > Приходите от продажби за април 2014

Приходите от продажби за април 2014

9 Май 2014

Уведомяваме Ви, че за месец април 2014 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 9% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 1% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 12% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби през първите четири месеца на 2014 година се увеличават с 2% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 2% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 2% увеличение на продажбите за износ.