Каталог > Press > Приходите от продажби за април 2015

Приходите от продажби за април 2015

7 Май 2015

Уведомяваме Ви, че за месец април 2015 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите си с 2% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 8% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 1% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби за първите четири месеца на тази година намаляват с 15% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 16% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 28% спад в продажбите за износ.