Каталог > Press > Приходите от продажби за април 2016

Приходите от продажби за април 2016

11 Май 2016

Уведомяваме Ви, че за месец април 2016 година „СОФАРМА” АД реализира 19% спад в продажбите спрямо същия месец на предходната година в т.ч. запазване на продажбите за вътрешен пазар и спад с 29% на продажбите за износ.

За първите четири месеца на тази година приходите от продажби намаляват с 4% спрямо същия период на 2015 година, в т.ч. с 6% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 10% спад на продажбите за износ. През последните два месеца се наблюдава рязък спад на покупателната способност на населението в Русия и консервативно използване на ресурсите на домакинствата поради факта, че индексацията на цените изпреварва индексацията на заплатите. Очакванията са тази тенденция да се запази и през летните месеци, които са традиционно слаби.