Каталог > Press > Приходите от продажби за август 2013

Приходите от продажби за август 2013

5 Септември 2013

На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК Ви уведомяваме, че за месец август 2013 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 8% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. изпълнение на продажбите за вътрешен пазар и с 12% намаление на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година се намаляват с 2%, в т.ч. с 4% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 5% спад за износ спрямо същия период на 2012 година.