Каталог > Press > Приходите от продажби за август 2014

Приходите от продажби за август 2014

5 Септември 2014

Уведомяваме Ви, че за месец август 2014 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 11% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 9% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 19% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби през осемте месеца на 2014 година се намаляват с 6% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 3% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 9% намаление на продажбите за износ.