Каталог > Press > Приходите от продажби за декември 2012

Приходите от продажби за декември 2012

10 Януари 2013

Уведомяваме Ви, че за месец декември 2012 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите с 13% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 9% спад в продажбите за вътрешен пазар и с 17% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби през 2012 година се повишиха с 0,35%, в т.ч. с 9% спад за вътрешен пазар и с 5% увеличение на продажбите за износ в сравнение с 2011 година.