Каталог > Press > Приходите от продажби за декември 2013

Приходите от продажби за декември 2013

10 Януари 2014

Уведомяваме Ви, че за месец декември 2013 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите си с 63% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 31% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и със 102% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби за 2013 година се увеличават с 3%, в т.ч. със 7% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 1% увеличение за износ спрямо 2012 година.