Каталог > Press > Приходите от продажби за Февруари 2012

Приходите от продажби за Февруари 2012

5 Март 2012

За месец февруари 2012 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите с 20% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 10% намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 33% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година се повишиха с 3%, в т.ч. с 23% спад за вътрешен пазар и с 13% увеличение за износ.