Каталог > Press > Приходите от продажби за Февруари 2013

Приходите от продажби за Февруари 2013

5 Март 2013

Уведомяваме Ви, че за месец февруари 2013 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите с 6 % спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 2 % намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 8% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година намаляват с 2%, в т.ч. с 2% спад за износ и запазване на продажбите за вътрешен пазар спрямо същия период на 2012 година.