Каталог > Press > Приходите от продажби за февруари 2014

Приходите от продажби за февруари 2014

5 Март 2014

Уведомяваме Ви, че за месец февруари 2014 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 1% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 20% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 6% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година се увеличават с 2% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 11% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 1% спад продажбите за износ.