Каталог > Press > Приходите от продажби за февруари 2015

Приходите от продажби за февруари 2015

5 Март 2015

Уведомяваме Ви, че за месец февруари 2015 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година, дължащо се на спад в продажбите за износ с 28%, докато продажбите за вътрешен пазар нарастват с 14%. През февруари, руският пазар възстанови нормалния си темп на продажби, съответстващи на този период от годината. Ситуацията в Украйна все още налага ограничение на износа за този пазар.За двата месеца на тази година приходите от продажби се намаляват с 29% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 12% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 44% спад в продажбите за износ.