Каталог > Press > Приходите от продажби за март 2013

Приходите от продажби за март 2013

4 Април 2013

Уведомяваме Ви, че за месец март 2013 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите с 10 % спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 12 % увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 20% намаление на продажбите за износ. Приходите от продажби за първо тримесечие на тази година намаляват с 4%, в т.ч. с 5% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 8% спад за износ спрямо същия период на 2012 година.