Каталог > Press > Приходите от продажби за март 2014

Приходите от продажби за март 2014

4 Април 2014

Уведомяваме Ви, че за месец март 2014 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите си с 16% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 10% намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 32% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби през първо тримесечие на 2014 година се увеличават с 6% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 3% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 8% увеличение на продажбите за износ.