Каталог > Press > Приходите от продажби за март 2015

Приходите от продажби за март 2015

3 Април 2015

Уведомяваме Ви, че за месец март 2015 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си със 7% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 32% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 21% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби за първо тримесечие на тази година намаляват с 21% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 20% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 35% спад в продажбите за износ. През месец Март 2015 год. дъщерното дружество на Софарма АД, Софарма Украйна ЕООД, с предмет на дейност търговия с фармацевтични продукти увеличи капитала си на 317 531 502 гривни.