Каталог > Press > Приходите от продажби за май 2012

Приходите от продажби за май 2012

5 Юни 2012

За месец май 2012 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите с 2% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. запазване на продажбите за износ и със 7% намаление на продажбите за вътрешен пазар. Приходите от продажби през първите пет месеца на тази година се повишиха с 1%, в т.ч. с 13% спад за вътрешен пазар и с 6% увеличение за износ в сравнение със същия период на 2011 година.