Каталог > Press > Приходите от продажби за май 2013

Приходите от продажби за май 2013

5 Юни 2013

Уведомяваме Ви, че за месец май 2013 година „СОФАРМА” АД увеличи продажбите си с 22% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 1 % увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 30% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година се увеличават с 1%, в т.ч. с 4% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 1% увеличение за износ спрямо същия период на 2012 година.