Каталог > Press > Приходите от продажби за май 2014

Приходите от продажби за май 2014

5 Юни 2014

Уведомяваме Ви, че за месец май 2014 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 14% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. запазване на продажбите за вътрешен пазар и 18% спад на продажбите за износ. Спадът на продажбите за износ се дължи основно на стагнацията на украинския пазар и затрудненият достъп до източните региони на Украйна. Приходите от продажби през първите пет месеца на 2014 година се намаляват с 2% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 2% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 3% намаление на продажбите за износ.