Каталог > Press > Приходите от продажби за май 2015

Приходите от продажби за май 2015

5 Юни 2015

Уведомяваме Ви, че за месец май 2015 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите си с 3% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 14% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 2% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби за първите пет месеца на тази година намаляват с 12% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 16% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 22% спад в продажбите за износ.