Каталог > Press > Приходите от продажби за ноември 2012

Приходите от продажби за ноември 2012

5 Декември 2012

Уведомяваме Ви, че за месец ноември 2012 година „СОФАРМА” АД запази продажбите си спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 1% увеличение на продажбите за износ и запазване на продажбите за вътрешен пазар. Приходите от продажби през единадесетте месеца на тази година се повишиха с 2%, в т.ч. с 9% спад за вътрешен пазар и с 6% увеличение на продажбите за износ в сравнение със същия период на 2011 година.