Каталог > Press > Приходите от продажби за ноември 2013

Приходите от продажби за ноември 2013

5 Декември 2013

Уведомяваме Ви, че за месец ноември 2013 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 2% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 5% намаление на продажбите за вътрешен пазар и с 1% намаление на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година се намаляват с 1%, в т.ч. с 4% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 3% спад за износ спрямо същия период на 2012 година.