Каталог > Press > Приходите от продажби за ноември 2014

Приходите от продажби за ноември 2014

8 Декември 2014

Уведомяваме Ви, че за месец ноември 2014 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си със 7% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 4% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 11% спад на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на 2014 година се намаляват с 4% спрямо същия период на миналата година в т.ч. с 4% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и със 7% намаление на продажбите за износ.