Каталог > Press > Приходите от продажби за октомври 2012

Приходите от продажби за октомври 2012

5 Ноември 2012

Уведомяваме Ви, че за месец октомври 2012 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите с 2% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. с 10% спад на продажбите за вътрешен пазар и с 2% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби през десетте месеца на тази година се повишиха с 2%, в т.ч. с 10% спад за вътрешен пазар и със 7% увеличение на продажбите за износ в сравнение със същия период на 2011 година.