Каталог > Press > Приходите от продажби за септември 2013

Приходите от продажби за септември 2013

4 Октомври 2013

Уведомяваме Ви, че за месец септември 2013 година „СОФАРМА” АД реализира ръст в продажбите си с 12% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. със 17% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 10% увеличение на продажбите за износ. Приходите от продажби от началото на тази година се намаляват с 1%, в т.ч. с 6% увеличение на продажбите за вътрешен пазар и с 3% спад за износ спрямо същия период на 2012 година.